Νέα

Δύο Φωτοβολταϊκά Έργα | 90 MWp

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή δύο Φωτοβολταϊκών Έργων από την EDF Renewables Hellas συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 90MWp.

Το έργο «Κοκκιθάρι Ι & II», συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 30MWp, το οποίο βρίσκεται στο  Δήμο Θήβας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2021, ενώ η ολοκλήρωση του εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το  2022.

Το Φωτοβολταϊκό Έργο, η «Λούτσα», συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 60MWp, το οποίο βρίσκεται στον Δήμο Λιβαδειάς, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, είναι υπό κατασκευή από τον Αύγουστο του 2021. Το έργο θα συνδεθεί σε νέο υποσταθμό  υψηλής τάσης μέσω νέας γραμμής μεταφοράς μήκους 1,5 χιλιομέτρων, ενώ η ηλεκτροδότηση του αναμένεται να ολοκληρωθεί  μέχρι το τέλος του 2022.