Νέα

6 νέα έργα

Στην τελευταία διαγωνιστική διαδικασία της ΡΑΕ, στις 5 Σεπτεμβρίου, η EDF Renewables Hellas εξασφάλισε έξι (6) νέα έργα διαιρούμενα σε δύο ομάδες.

Η πρώτη ομάδα αφορά δύο (2) αιολικά έργα στη Βοιωτία με ισχύ 43,2MW συνολικά.

Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τέσσερα (4) φωτοβολταϊκά έργα. Η συνολική τους ισχύς είναι 37MW και συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή ενός νέου υποσταθμού υψηλής τάσης.

Η κατασκευή όλων των παραπάνω έργων αναμένεται να ξεκινήσει στο τρίτο τρίμηνο του 2023.