EDF Renewables Group

EDF Renewables Group

You are here:

EDF Renewables Group

Κύριος παίκτης στην ενεργειακή μετάβαση παγκοσμίως

Η EDF Renewables Hellas είναι μια διεθνής εταιρεία που αναπτύσσει, κατασκευάζει και λειτουργεί μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ως σημαντικός παίκτης στην ενεργειακή μετάβαση παγκοσμίως, η EDF Renewables αναπτύσσει, στο πλαίσιο της EDF, ανταγωνιστικά έργα, έργα με υπευθυνότητα και έργα που δημιουργούν αξία.

Σε κάθε χώρα, οι ομάδες μας δείχνουν τη δέσμευση τους στους τοπικούς ενδιαφερόμενους καθημερινά, προσθέτοντας την τεχνογνωσία και την ικανότητα τους για καινοτομία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Εργατικό Δυναμικό

0
εργαζόμενοι

Οικονομικά Αποτελέσματα

0
M
EBITDA

Λειτουργικά Στοιχεία

0
MW
net construction launched
0
TWh*
Electricity generated in S1
0
MW
net commissioning

*Εξαμηνιαία οικονομική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας της παραγωγής από από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά έργα