6 νέα έργα

6 νέα έργα Στην τελευταία διαγωνιστική διαδικασία της ΡΑΕ, στις 5 Σεπτεμβρίου, η EDF Renewables Hellas εξασφάλισε έξι (6) νέα έργα διαιρούμενα σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα αφορά δύο (2) αιολικά έργα στη Βοιωτία με ισχύ 43,2MW συνολικά. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τέσσερα (4) φωτοβολταϊκά έργα. Η συνολική τους ισχύς είναι 37MW και…